همایش ملی قرآن کریم و هنر - اردیبهشت 92

محورهای همایش1. بررسی مفهوم زیبایی در
قرآن کریم
2. ملاک‌های زیبایی از منظر قرآن کریم
3. زیبایی طبیعی از منظر
قرآن کریم
4. رابطه هدایت و زیبایی از منظر قرآن کریم
5. زیبایی شناسیِ
قصه‌های قرآن

موضوع ویژه:
اندیشه هنری استاد شهید مرتضی مطهری
محورهای همایش
برگزار کنندگان: مشارکت
کنندگان:
شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت فرهنگی
اجتماعی شهرداری تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه شاهد،
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و ..
مهلت ارسال چکیده مقالات: 20 بهمن
1391
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 29 اسفند 1391
تاریخ برگزاری همایش: 12
اردیبهشت 1392
سایت همایش: conference.isoa.ir
تلفن
تماس دبیرخانه: --
آدرس دبیرخانه:
محل برگزاری:
ایمیل: conference@isoa.ir

 

فراخوان مقالات

 

محور‌های
اصلی همایش
موضوعات
پیش‌نهادی دبیرخانه همایش
1.
بررسی مفهوم زیبایی در قرآن کریم

2.
ملاک‌های زیبایی از منظر قرآن کریم

3.
زیبایی طبیعی از منظر قرآن کریم

4.
رابطه هدایت و زیبایی از منظر قرآن کریم

5.
زیبایی شناسیِ قصه‌های قرآن

موضوع
ویژه:
اندیشه
هنری استاد شهید مرتضی مطهری
1.
بررسی زیبایی شناسانه مصادیق زیبایی حسی و طبیعی در قرآن کریم

2.
تمثیل بهشت و جهنم قرآنی در زیبایی شناسی اسلامی

3.
مقام بهشت قرآنی در هنر اسلامی

4.
رهیافت‌های مفسران به زیبایی شناسی قرآن: تطبیق تفاسیر عرفانی و ظاهری

5.
تفاسیر عرفانی و مقام بهشت در قرآن کریم

6.
زیبایی معقول از منظر قرآن و سنت

7. رابطه
صدق و خیال در قرآن کریم

8.
بازنمایی، تقلید و تناسب در زیبایی‌شناسی از منظر قرآن کریم

9. رابطه
مضمون و فرم هنری در قرآن کریم

10.تطبیق
نظریات فیلسوفان و عرفای اسلامی در زیبایی شناسی با قرآن کریم

11.
تطبیق نظریات زیبایی شناسی متفکران غیر مسلمان با قرآن کریم

12.
تطبیق نظریات زیبایی شناسی سنت گرایان با‌قرآن کریم
13.
رابطه اخلاق و هنر از منظر قرآن کریم
14.
رابطه تربیت و هنر از منظر قرآن کریم

 

واکاوی و جستجو در اندیشه‌های هنری استاد شهید مرتضی مطهری از خلال آثار
ایشان، قدمی بزرگ و مفید در راه یافتن افق‌های اندیشه اسلامی در باب هنر است. استاد
شهید اولا به عنوان یک متفکر برجسته مسلمان، نگرشی اسلام‌شناسانه به مفاهیم و
مقولات انسانی از جمله هنر دارد و ثانیا به عنوان یک فیلسوف مسلمان، در زمینه فلسفه
هنر و زیبایی‌شناسی از منظر دین، سخنان قابل اعتنا در گفتارش می‌توان یافت. از دیگر
سو، استاد شهید برجسته‌ترین شاگرد و مروج اندیشه‌های علامه طباطبایی است که خود
ایشان هم در زمینه هنر از دیدگاه اسلام، گفتارهای علمی فراوان دارد که لا به لای
تفسیر المیزان و دیگر آثار ایشان به گونه پراکنده یافت می‌شود. امید است تعیین سرخط
ویژه این همایش با عنوان «نگرش استاد شهید مرتضی مطهری به هنر» فتح بابی برای
آشنایی عمیق جامعه علمی ما به افکار این دو استاد بزرگ در زمینه هنر و زیبایی‌شناسی
گردد.

از
مقالاتی که امتیاز لازم را از هیات داوران (هیت علمی) همایش کسب کنند تقدیر خواهد
شد.

مقالات
برتر در نشریات علمی- پژوهشی به چاپ خواهند رسید.

مهلت
ارسال چکیده مقالات: 20 بهمن ماه 1391
اعلان
پذیرش اولیه علمی خلاصه مقالات: حداکثر دو هفته پس از دریافت چکیده

مهلت ارسال اصل مقالات: 29 اسفند ماه

زمان برگزاری همایش: پنج شنبه 12
اردیبهشت ماه 1392

 

/ 0 نظر / 74 بازدید