سايت زدن اساتيد ايرانی

چند وقت یش یکی از اساتید محترم در اقدامی ضربتی سایت اینترنتی(نام محفوظ) را راه اندازی کردند که تمام ارجاعاتی که به عنوان سند در سایتشان قرار داده بودند  بارگذاری نشده و غیر قابل مشاهده بودند و پیغام

404 Error - File not found!

به وفور مشاهده می شد!!!!!

برایم جالب بود که ایشان با قرار دادن ۵ عدد از پروژه هایشان و چند مقاله، که از هر دو اینها فقط اسمشان مشخص بود، قصد داشتند شرکت محترمشان را معرفی نمایند.

حالا یک سوال: ما چقدر در اخلاق حرفه ای با معماران اروپایی و آمریکایی فاصله داریم و چقدر در بیان توانایی هایمان به ظاهر سازی های سطحی بسنده می کنیم؟

مثلا به عنوان یک مثال از چندین مثال لطفا دقت اعمال شده در سایت f-o-aرا ببینید. 

http://www.f-o-a.net/flash/index.html

/ 1 نظر / 8 بازدید
م.م

می خواهید سایت بزنید، اول مشهور شوید بعدا سایت بزنید.