دجال یا دجاله؟ چرا باید مهم باشد؟ مگر چه لیاقتی به حکومت دارد؟

گاهی نباید احساس ترس را در خواندن برخی متون در خود برانگیخت که نهایتا آن ترس اصل معنای متن و هدف مؤلف را تحت الشعاع قرار دهد، منظور رولان بارت هم از "مرگ مؤلف" همین داستاني است که به جهت عادت به ترس از دجال یا دجاله! ايجاد شده و باعث نفهمیدن اصل منظور راویان احادیث مربوط به او تا اين زمان شده است.


به استناد گفتار محققان، تمام بزرگ نمايي هاي درباره دجال و دادن قدرت به او! ناشي از اظهارات فردي تازه مسلمان شده از قوم يهود است که معلوم نيست چگونه و چرا مسلمان شده و مي فرمايند حسن شهرتي هم برايش لحاظ نمي گرديده؛ بنابراين بحثهايي چون اطاعت مردم از او و يا قدرت سحر کردنش واقعا غيرقابل پذيرش است.


من در جایی ندیدم که جنسیت دجال، رسما مذکر اعلام شده باشد بلکه به رفتار زشت او در باب تفسیر داستان تولد حضرت مسیح اشاره شده و بدین جهت بحث ضدمسیح بودنی هم مطرح شده است و قطعا این فرد، شخصیتی کاملا دون پايه و رذل در کنار جريان قدرتمند ظهور موعود در زمان مقدر خود است و که باشد که به جایی برسد و دست بزرگی برای کشتن او به زحمت بیافتد.(حضرت عیسی(ع) موهای متمایل به رنگ نارنجی دارند که در بسیاری ترسیمات رعایت شده است.)


دجال یا دجاله یعنی کسی که ضد مسیح است و البته این حتما به مخالفت صرف با حضرت عیسی پیغمبر بر نمی گردد و لطفا به نکته ها بیشتر دقت شود، که مسیح می تواند نام هر کس دیگری هم باشد...


من معتقد به مرد بودن دجال و جرأت او به چنین ادعایی نیستم که او یک بیسواد دارای اختلال ژنتیکی است و او را چه به حکومت و کدام عاقلی در این زمانه به چنین کسی توجه می کند؟

مطمئنم سریعا دستگیر شده و هیچ حکومت مدرنی او و قطعا تحریک کننده اش را نخواهد پذیرفت و دنیا بسیار پیشرفته تر از آن است که چنین بازی ای را قبول کند...


در این دنیا پای دجال و یا دجاله به بیرون از مرزهای کشور محل اقامتش باز نخواهد شد و سریعا جلب و به زندان منتقل می شود...


معتبرترین روایت در باب این موضوع متعلق به حضرت علی(ع) است و مبادی گفتار ایشان بسیار مهم است، جایی که می فرمایند از من نپرسید یا بهتر است نگویم!


این یعنی ایشان هم مجبور به پنهان داشتن امری بوده اند و قطعا هم این کار را کرده اند علی الرغم اینکه همه چیز را می دانستند.


موضوع قطعی برای من این است که دجال یک زن است! که در قریه ای در نزدیکی اصفهان مجبور به زندگی می شود چون دیگر جایی برایش نمی ماند و اگردقت کنیم رودخانه های این مسیر تا تهران همین حالا هم تا حدی خشکیده است.


نام این قریه به قدری واضح است که مانده ام چرا تا حال محققان ما در نشانه های خاص موجود در این استان دقت نکرده اند و مدام در نقشه ها مکان های دیگری را نشانه گذاری می کنند...


شناسایی این مکان برای من با استناد به روایت حضرت علی(ع) بسیار ساده بود...


کافی است به واقعه مشهد اردهال و شهادت پسر حضرت امام محمد باقر و برادر حضرت امام صادق و شهرت این جریان به کربلای ایران دقت بفرمایید...

با کمی دقت نام این قریه را می یابید...همین


در ماه رجب، عقلای جامعه، حکومتی نشانش می دهند تا دیگر ادعای گزافه گفتن و عربده کشی و ارعاب را فراموش کند.احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان


کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش


گفتا نه گفتنیست سخن گر چه محرمی


درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش
/ 0 نظر / 119 بازدید