دیوان حافظ،روا نبودن محرمیت یک رقیب و غیر(نامحرم) بودن او را در نزد خدا در حریم وصال دیگران، اعلام کرده است

دیوان حافظ،روا نبودن محرمیت یک رقیب و غیر(نامحرم) بودن او را در نزد خدا در حریم وصال دیگران، اعلام کرده است


کاش کمی بفهمیم و شرف را در جامعه امان قانون کنیم...


میدان دادن به رقبای زندگی خصوصی مردم، ظلم بزرگی به جامعه است...


حق طلاق به زن اول یا دادن حق دادخواست ابطال نکاح یک رقیب سر از زندگی مشترک او در آورده، بنا به این اشعار عرفانی و قواعد خداوند در کتاب آسمانی اش در احترام به عهدها و پیمانها، و گناه بزرگ پیمان شکنی، عین حق است که اعمال يک فشار يا حق براي طلاق 2 نفر که با هم تفاهم هم داشته اند و فتنه اي ميانشان نشسته جزء طلاقهاي حرام و گناه آلود است.چرا باید به کسی که زندگی خصوصی دیگران را ناامن و برای آن فتنه می کند، امنیت داد؟


امنیت حق کسانی است که حرم امن خدا و حریم عهدها را حفظ کرده اند...


کاش جوامع ما در درک حرام و آسیب زا بودن خیانت و پاسخ قانونی هوشمندانه به آن کمی به خود بیاید...
برای خیانت به سرزمین و حریمهای امنيت یک جامعه و مملکت مجازات "اعدام" تعیین شده...


اما برای خیانت به حریم امن يک زندگی، "اخراج صاحب حق از حریم و مرزهای حرمتش به اسم بیرون راندن خیانتکاری عهد شکسته از حریمی که دیگر عدمش محرز گشته، تعيين شده ...و بدتر از آن ماندن و سوختن به پاي یک حق بر باد رفته...


به حرامها و حلالهاي خدا بايد خوب دقت کرد...

جامعه در حال پيشرفت، قوانين در حال پيشرفت مي خواهد...

افزايش امنيت جامعه و کاهش جنگ و بدبختي هاي آن، افزايش امنيت حريم خانواده را مي طلبد...


خوبي ها را خواستن نشانه پيشرف يک جامعه است باید به افکار عمومي مراجعه و براي قوانين حساس، نظرسنجي کرد...


دنيا بهتر مي شود با قوانين پيشرفته، که يک خانواده محترم و باعشق محفوظ مانده، فاسد و ديکتاتور و دزد و جاني تحويل جامعه نمي دهد./ 0 نظر / 78 بازدید