بزرگترين فاجعه تروریستی در دانشگاه ها در ويرجينيا تک!

وقتی که دیگر دانشگاه جای امنی نباشد!!!

دولت آمریکا به جای تامین امنیت دنیا امنیت خودش را تامین کند!

http://www.msnbc.msn.com/id/18143312/

/ 4 نظر / 7 بازدید
مهديه معينی

محقق فرهيخته موفق باشی.

بختيار لطفی

سلام مثل صدا و سيمای اين رژيم داری حرف می زنی