یک مقاله در سال 2014 در مجله Advances in Environmental Biology

پس ازمدتها دوری از فضای مجازی و مشغله های مکررم در تدوین و تالیف کتب و مقالات ناتمام، تصمیم گرفتم ماحصل یکی از کارهای مشترکم در زمینه نظریه "درجات خلوت" را که در یکی از ژورنالهای بین المللی به چاپ رسیده خدمت دوستانم ارائه کنم.

گرچه معتقدم که بهتر بود بیشتر بر ترجمه انگلیسی این کار نظارت می شد، اما کلیت کار نو، و واجد ارزشهای علمی در حوزه روانشناسی محیطی و کاربرد آن در عرصه معماری است که بر اساس نظریه "درجات خلوت" اینجانبه تدوین شده است.

بزودی در کتابم در حوزهSegments of Privacy in Built Environments  بحثهای مفصلتری را در این حوزه ارائه خواهم کرد، که برخی مزاحمتهای حرفه ای و حاسدانه تأسف آور از طرف افرادی ناصالح، مانع از تقدیم بموقع این کتاب به جامعه علمی گردید.

 

توضیح دیگر اینکه "جناب آقای دکتر حسین سلطانزاده"دانشیار محترم گروه معماری دانشگاه ازاد اسلامی-واحد تهران مرکز بوده و حق استادی اشان بر من همیشه محفوظ  و از استادان توانمند و مفاخر معماری این کشور می باشند که  دهها کتاب و مقاله ارزشمند در حوزه معماری تدوین فرموده اند که بنده قسمت عمده علاقه ام به پژوهش و پویایی را مدیون دو سال شاگردی ایشان در دانشگاه، از ترم چهارم تا هشتم، در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته معماری، در دروس مختلف می باشم.

http://www.aensiweb.com/old/aeb/June%202014/687-699.pdf

AENSI Journals Advances in Environmental Biology ISSN-1995-0756 EISSN-1998-1066 Journal home page: http://www.aensiweb.com/aeb.html

Corresponding Author: Hossein Soltanzadeh, Associate Professor, Department of architect, Islamic Azad University, Central Tehran Branch (Main Writer), Tehran, Iran. Studying the Hospital Space in Terms of Privacy for in Patient, According to Space-Path Model tn Therapeutic Environment 1Elmira Esfahani, 2Hossein Soltanzadeh, 3Negar Nassiri 1M.Sc. student, Department of Architecture, Islamic Azad University, North Tehran Branch (Main Writer), Tehran, Iran. 2Associate Professor, Department of Architecture, Islamic Azad University, North Tehran Branch (Main Writer), Tehran, Iran. 2Assistant Professor, Department of Architecture, Islamic Azad University, North Tehran Branch (Main Writer), Tehran, Iran.

/ 0 نظر / 124 بازدید