معرفی همايش

کنفرانس بین المللی

الگوپذیری از معماری سنتی برای دستیابی به معماری امروز

24 و 25 مهرماه 1386 -  تهران

مهلت ارسال پژوهشهای کاربردی تا 15/6/86
تلفن: 22011451-22011461 

به نقل از وبلاگ فضای رویداد

/ 0 نظر / 6 بازدید