رفتار نادرست برخی صفحات مجازی بانام تهیه خبر و شرح حال

متن قانون مطبوعات در اینترنت وجود دارد، و قابل دسترسی، جریان آزاد اطلاعات حق عمومی جامعه است اما قطعا و قطعا نه به معنای ورود به حریم خصوصی اشخاص! و همين طور عدم تفکیک رفتار در یک سایت خبری و مثلا یک وبلاگ شخصی!


مشکلترین جای تمیز بین جریان آزاد اطلاعات و جمع آوری غیرقانونی اطلاعات و یا تخریب اشخاص، انتشار شرح حال زندگی شخصی یا کاری فردی بدون اخذ اذن یا حتی اجازه از او و سپس بازی در کامنتهای زیر آن محتواست که مثلا سینه برای چه سپر کردند معلوم نیست.


دقیقا مشخص نیست در دنیای وسیع سایبر امروز چه کسانی دست به این تأسیس سایتها و طرح مطالب می زنند که در برخی موارد رفتار غیرحرفه ای اشان در ساده ترین حالت به دخالت در امور مردم و تجسس در آن که نقض قانون اساسی است کشیده می شود و حتی اشخاصی در چنین سایتهایی فعالیت دارند که وقت خود را در صفحاتی چون فیسبوک برای رصد اطلاعات شخصی طعمه های خبری خود می گذرانند و لایک های بی معنا و بی خبرشان زیر پست های این طعمه ها، نشان از اوج شکوه! توان خبررسانی و سواد حرفه ای اشان دارد.


مثلا فردی عکسی را به صورت شخصی برای چنین خبرنگاري فرستاده، و همان فرد به اسم نشر خبر، این مطلب خصوصی را در یک صفحه خبری درج و اصلا قدرت تفکیک یک وبلاگ نویسی شخصی از یک رفتار حرفه ای خبری را ندارد و انگار فضای سایت خبری سرکوجه جان جانان است!


مراقب وارد تور این نوع افراد شدنها باید بود وتا قدرت هست باید از رسانه غیرحرفه ای حاشیه پرداز دوری کرد که اینها بیشتر مکانی برای رصد اطلاعاتی و بعد اسباب فتنه ای برای پخش شایعات نادرست بعدی ناشی از کامنت های غیرقابل انتشار اما کاملا واضح برای آنها هستند.دلم برای زندگی بازیگران و چهره های رسانه ای می سوزد و درک می کنم عدم آسایششان را ...

دست باید برداشت از سر چهره ها که بدترین عذاب همین رسانه ها و آزارها و شایعاتشان است و دلم می سوزد که بسیاری از این افراد بسیار تنها مانده اند در حالی که همه فکر می کنند که اینطور نیست.


کنترل این رسانه ها و فضای مجازی سخت نیست و کنترل خودمان هم آسانتر است اما هرگز نمی توان جلوی سیلان حقیقت را هم گرفت که بحثی است دیگر...

/ 0 نظر / 121 بازدید