سازمان من و ایشان و دوستان واقعی ام

بماند گاهی فاصله ام از کلمه سازمان! آن هم از نوع مرکزی اش!!!!

اما در حال کار روی سازمان خصوصی بین المللی خودم هستم و تدوین اساسنامه...هروقت که بشود و بتوانم انجامش می دهم و اصلا دولتي بودن آن به صلاح نيست که چنين هدفي مي بايست غيردولتي و بر مبناي حضور اشخاص حقيقي و حقوقي باشد.


متأسف مي شوم گاهی براي کسانی که عذاب مدیریت درست دیگران رسوای 2 عالمشان کرد که من چنان می کنم که لایقم و دوستانم از موفقیتم شاد و دشمنانم رسوا می شوند که من خوب همه چیز را می دانم و می فهمم چه می کنم.Our International Organization


/ 0 نظر / 62 بازدید