چند سؤال از پژوهش

در طی این 7 سال گذشته که قسمت بزرگی از زندگی ام به پژوهش گذشته است، چند سوال بزرگ در ذهن من ایجاد شده که همیشه در پی یافتن راهکاری برای آنان بوده ام، شاید که بتوانم گرهی از کار معدود محققان متعهد را بگشایم...

 • اولین و بزرگترین سؤال من این بوده که آیا هر مقاله ای قابل ارائه و چاپ است، و در صورت انتشار قابل افتخار است؟ آیا مقالات هویت پژوهشی یک پژوهشگر نیستند و ارائه هر مطلبی در آنان صحیح است؟
 • آیا قوانین پژوهشی که در دانشگاه ها جاریست، واقعا کمک کننده و راهگشاست و آیا تکیه بر همین قوانین و اعتماد به آنان برای دانشجویان مخرب نیست؟ یعنی واقعا آیا هر استادیاری داناست و صلاحیت حضور در داوری رساله ها را دارد؟
 • آیا استاد بودن، یا استاد تمام بودن! ملاک باسواد بودن و یا نعوذ باا.. خدابودن است؟
 • آیا داشتن فقط سن بالا، حکم پدرخواندگی معماری ایران برای عده ای صادر کرده است؟! و ایشان تشخیص می دهند که معماری ایران چه نیاز دارد و یا ندارد؟
 • آیا کسی که سابقه کار در جهاد سازندگی یا شهرداری را دارد و در 40 یا 50 یا 60 سالگی وارد سیستم آکادمیک شده، و حکم هیئت علمی برایش صادر شده، واقعا یک هیئت علمی و فردی با خصوصیات آکادمیک است؟
 • آیا هیئت علمی شدن امری هوایی و هوسی یا اداری است، یا به خصوصیات پژوهشی و معلمی یک نفر باز میگردد؟
 • آیا رابطه بازی و دروغگویی از خصایص برخی از آقایان و خانمهای اساتید است که به کار خود مسلط نیستند و به دنبال راه گریزی می گردند؟
 • آیا پژوهشگران وجه المصالحه عده ای ... هستند؟
 • آیا برای یک فرد متعهد و آکادمیک، دانشجویان از نظر قدرو منزلت متفاوتند؟ یعنی هر که با آنها تز داشت عزیز و مابقی دنی هستند؟
 • آیا مدارک دوتوره ایتالیا که در اروپا هم چندان معتبر نیست، حکم دکتریPhD  برخی از آقایان و خانمهاست؟
 • آیا PhD مدرکی بالاتر از از یک دوتره معادل کارشناسی ارشد نیست؟؟!!!
 • آیا یک دوتوره می تواند تز PhD را ارزیابی کند و آن را بفهمد، در حالی که اصول تحقیق در یک تز PhD را هم نمی داند؟
 • آیا وقعا تفاوتی ماهوی، بین تز کارشناسی ارشد و دکترا از دیدگاه برخی حضرات وجود ندارد؟

آیا پرسش از پژوهش و نقادی آن راهگشای نسل آینده نیست و افرادی چون من که درد این بی تعهدی ها را با تمام جان چشیده اند، می باید سکوت کنند و یا نقشی در اصلاح امور به عهده گیرند؟

 

/ 2 نظر / 64 بازدید
ک ش

اینکه موضوع تازه ای نیست دوست من اینقدر عادت شده که حق را فراموش کرده ایم. ژس باید اقدامی کرد.

نارسیس

من کاملا با شما موافقم ولی به نظر شما چکار باید کرد؟!