چرا دروغ می گوييم؟

72.jpg

چرا برای رسیدن به موقعیت های بهتر قیمت آن را پرداخت نمی کنیم و برای رسیدن به آن مسیر به ظاهر کوتاه ناراستی را برمی گزینیم؟

چرا برای دوری از گناه دروغگویی هایمان که قلب هایی را رنجانده گمان می کنیم که پنهان شدن بهترین راه است؟

چرا برای خاطر دروغهایمان راست نمی گوییم؟

چرا برای خاطر خودمان راست نمی گوییم... چرا؟؟؟!!!

/ 2 نظر / 6 بازدید
سارا

تمام دروغگوئی ها از کمبود و فقدان حس اعتماد به خویشتن است. اینکه با احساس کسی بازی کنیم و بعد از آن فرار کنیم یکی از کثیفترین دروغگوئی ها است. در مورد کار هم همین است دودر بازی می کنند تا برتری کذائی پیدا کنند.

اهورا

تنها کسی که تو قران دشمن خدا خوانده شده دروغگو ه ولی قربون خدا برم دروغ خیلی حال میده