پیشرفت معماری و صور خیال سابق و دنیای جدی حرفه ای امروز

کارهای جدید معماری امروز دنیا راکه می بینم،گرچه هنوز تنوع تفکر هست و رنگ کلاسیسیسم و التقاط همچنان در دنیا پررنگ است و طرفدار دارد و مدرن هنوز ساده ترین و سریعترین راه زیستن را در اختیار ما می گذارد اما ظهور این طرحهای مواج و تو در تو و پیچ در پیچ نشانه جدی پیشرفت تکنیک در این حرفه است که در همان دهه ۶۰ قرن بیستم اش ساخت چند سقف قاچ شده از کره اش با یک مقدار پوست پرتقال،‌ و ظهور ساختمان اپرای سیدنی، نهایت اقتدار مهندسی دورانش بود.حالا براحتی ساختمانها در خود میچرخد و پیچ میخورد و بتن پیش تنیده و سازه فضاکار حلال مشکل است و خانم زاها حدید در خاک آرمیده ما با ساخت ایده هایش هنوز بین معماران زندگی می کند و دوباره انگار دنیا یک معمار جدی زن شرقی حی و زنده را می طلبد.


در بحارالانوار از علاقمندی موعود جهان به عمران و آبادی زمین، و اختصاصا جلوگیری از نفوذ آب فرات به مسجد کوفه و طرح ۱۰۰ درب برای باز یک مسجد کوفه و طرح لابیرنتی محتمل بر منطق آن و نیز توقف برخی گسترشهای مسجدالحرام آمده که مطابقت جدی با وضعیت این دوران و طرحهای این خانم عزیز مرحومه ما برای خانه خدا دارد.


گرچه به جهاتی هم در طرح مطالبم جدی ام و هم حوصله تحمل بحثهای مفت و بی اعتبار حاشیه سازان عمرتلف کن و جهنم به جان خریده، دروغگو و کلاش باربط و بی ربط دوروبرم را ندارم، اما در معماری و پروژه پردیسم هم با کسی تعارفی ندارم و تا هرجا لازم بدانم میروم و حقیقتا اختیارتامی هم دارم و صراحتا میگویم مدیر گروهم و باید به مافوقم جواب پس دهم.


به هرصورت در ۲۰ آذر ۱۳۹۸ یک اتمام حجت جدی با برخی همکارانم کردم و روز قبلش ام حرفم را زدم.


اگر در مورد ذریه قاتلان امام حسین بعد از کشته شدن کودک مدینه ای توسط یک راننده، افشاگرانه صحبت کردم، طاقتم از این همه جسارت یک مشت وقیح پرادعای بیشعور به اطهار مطهر صاحب علم برگزیده خداوند تمام شد، و دیگر در خصوص سفیانی دوران بقیه هم می توانند به نتیجه برسند! و من نظری ندارم.


فقط در یک عصرگاه، یادم هست از یک نماز در خیابانهای طهران شنیدم، که رنگ پایان یک ماجرا داشت، اینکه واقعا هیچ چیزی و هیچ سمتی اینقدر ارزش نگهداشتن و کنار انداختن و ستم ندارد و نتیجه دروغگویی هم آسیبهای جدی به سلولهای مغز و بستری در آزیلیوم ها و نهایتا کشتن خود و رسیدن به جهنم موعود است.


/ 0 نظر / 180 بازدید