آیا نگار دیوان حافظ، همان نسیم شمال، نسیم صبح سعادت و پیک خلوت راز است؟شمال نام مکان است؟

غزل شماره 302 دیوان حافظ، صراحتی خاص در پرسش از حال یک دور از نظر بسیار عزیز از «نسیم شمال» دارد که ترک است، پرسشی که تؤامان از یک زمان و مکان خاص است...و سخن از یک دعوت با تحسین و مرحبا...

در غزل شماره 476 از «نسیم صبح سعادت» و یک نشان و زمان و «پیک خلوت راز» یاد می شود، و اینکه این حروف فقط توسط یک محرم درک خواهند شد.


دقت شود که در روایتی از امام صادق ع آمده است، هر کس جای موعود را بداند، مولای شماست.

آیا نسیم شمال، اجازه مدیریتی را به سبب یک دانش دارد؟


غزل شماره 302

خوش خبر باشی ای نسیم شمال

که به ما می‌رسد زمان وصال


قصّةُ العشقِ لا انفصام لها

فُصِمَت ها هُنا لسانُ القال


ما لِسَلمی و من بذی سَلَمِ

أینَ جیرانُنا و کیف الحال


عَفَتِ الدارُ بعدَ عافیةٍ

فاسألوا حالَها عَنِ الاطلال


فی جمالِ الکمالِ نِلتَ مُنی

صَرَّفَ اللهُ عَنکَ عَینَ کمال


یا برید الحِمی حَماکَ الله

مرحباً مرحباً تعال تعال


عرصهٔ بزمگاه خالی ماند

از حریفان و جام مالامال


سایه افکند حالیا شب هجر

تا چه بازند شب روان خیال


ترک ما سوی کس نمی‌نگرد

آه از این کبریا و جاه و جلال


حافظا عشق و صابری تا چند

نالهٔ عاشقان خوش است بنال


غزل شماره 476

نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی

گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی


تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راهت

به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی


بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدا را

ز لعل روح فزایش ببخش آن که تو دانی


من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست

تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی


خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است

اسیر خویش گرفتی بکش چنان که تو دانی


امید در کمر زرکشت چگونه ببندم

دقیقه‌ایست نگارا در آن میان که تو دانی


یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی


/ 0 نظر / 261 بازدید