خوش به حال روزگار

بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپید
 برگهای سبز بید
عطر نرگس رقص باد
نغمه شوق پرستو های شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
 نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار


 خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
 خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
 خوش به حال جام لبریز از شراب
 خوش به حال آفتاب


 ای دل من گرچه در این روزگار
 جامه رنگین نمی پوشی به کام
باده رنگین نمی نوشی ز جام
 نقل و سبزه در میان سفره نیست
 جامت از ان می که می باید تهی است
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
 ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
 گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
 هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

 

فریدون مشیری

/ 3 نظر / 90 بازدید
نسیم سحر

عیدت مبارک باشه فرشته خانوم، امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشین.

م.م.

حالت چطوره خانم دکتر، روز و روزگارتون خوش، سال نوتون مبارک...به مام یه سری بزن...روز خوش

يک دوست

بيا باغبان خرمي ساز كن / گل آمد در باغ را باز كن نوروزتان پیروز