/ 3 نظر / 6 بازدید
بختيار لطفی

سلامخوبين شما؟ خيلی وقته ازتون خبر ندارم. چی کارها می کنين؟

علي -دانشجو

فراموش نکنيم که چه گندی به اسم دانشگاه در دانشگاه آزاد به پاشده است! واقعا آقای جاسبی به خود و همکارانشون بايد افتخار کنند! من که خودم در دانشگاه ازاد درس ميخونم فقط خودم به فکر پيشرفت خودم هستم ! اصلا اسمشو نميشه دانشگاه گذاشت! اينجا همه برای پارتی امده اند! باعث تاسف است که از اموزش و پژوهش خبری نيست! شيوه نمره گرفتن داشتن پارتي پدر يا مادر يا عمويی داشتن که از اقوام يا از همکاران مدير گروه دانشگاه باشد کافيست که سفارش شما همه رقمه بشود و يا از اقوام اقای جاسبی باشيد...

نگار

سلام شما شاگرد طراحی خانم ترانه صادقيان نبوديد؟