شيخ بهايی و آثارش

آثار معماري و شهرسازي شيخ بهائي :

اگر بخواهيم از تمام شكها و ترديدها صرف نظركنيم و مجموعه اي از آنچه مطالعه شده را كنار هم قرار دهيم، به فهرستي از آثار شيخ بهائي در زمينۀ معماري و شهرسازي خواهيم رسيد كه در ذيل خواهد آمد.

 مسجد امام اصفهان، ساخت ساعت آفتابي، مسجد اما، حمام شيخ بهائي در محله دردشت اصفهان، منارجنبان ،كاروانسراي عباسي، كتيبه هاي مسجد شيخ لطف ا...،طراحي و اجراي شهر نجف آباد،كاريز نجف آباد،  تقسيم آب زاينده رود،حصار نجف اشرف، خيابان چهار باغ اصفهان،طراحي و اجراي تونل كوهرنگ

نا گفته نماند كه در اين بين شيخ بهائي تنها نقش طراحي برخي آثار را برعهده داشته و مسئوليت اجراي آن را معماراني نظير استاد علي اكبرمعماراصفهاني برعهده داشتند كه اين مطلب باعث گشته به اشتباه برخي تاريخ نگاران اين معماران را به عنوان خلق كنندۀ اين آثار مي دانند، البته عده اي هم علت را در خضوع و فروتني شيخ بهائي جستجو مي كنند كه باعث گشته اين آثار مستقيماً به نام اوثبت نگردد.

http://architect0935.persianblog.ir/1386_2_architect0935_archive.html

به نقل از وبلاگ دردسرهای دانشجویان معماری

/ 0 نظر / 4 بازدید