نقض قانون اساسي و حقوق اساسي ملت: انفصال از خدمت و حبس از 2 ماه تا 3 سال


قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامی

‌قانون اصلاح ماده (570) قانون

مجازات اسلامی


‌ماده واحده - ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.3.2 به شرح زیر‌اصلاح

می‌شود:

‌ماده 570 - هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که

برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در

قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت

یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه

یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1381.10.25 به

تأیید شورای نگهبان رسیده است.نقض حقوق اساسي ملت، شامل مواردي چون:

1- نقض اصل برائت و ارتکاب اعمالي چون تهمت زني و پرونده سازي

2-نقض صلاحيت محاکم

3- تعرض به شغل و کار و مال و حيثيت و جان ...

4-نقض حق اشتغال و انجام اعمالي جهتدار در ممانعت از آن

5-استراق سمع و افشاء اسرار

6-نرساندن نامه ها و عدم پاسخگويي

7-پنهان کاري و اختفاء اسناد برائت افراد

8- تنظيم سيستم اداري نادرست

9-ايجاد محيطي براي انحصار طلبي يعني محيطي براي تأمين منافع خود بدون در نظر گرفتن حقوق ديگران

و

و

و/ 0 نظر / 91 بازدید