تلنگر: برخورد قضایی با وبلاگ های توهین کننده

ملکی با اشاره به آثار زیان‌بار درج چنین مطالبی در وبلاگ‌ها، گفت: توصیه ما به گردانندگان این وبلاگ ها این است که از انتشار چنین مطالبی پرهیز کنند، اما در صورت انجام چنین عملی با آنها برخورد قانونی می‌شود.

وی لازمه برخورد دستگاه قضایی با این موارد را طرح شکایت از سوی افرادی که مورد تهمت قرار گرفته یا در این وبلاگ ها به آنها توهین شده، عنوان کرد.

ملکی افزود: چنین برخوردهایی از سوی دستگاه قضایی سابقه داشته و احکامی در این خصوص صادر شده است.

 

یاد وبلاگ بعضی ها و بعضی ها و بعضی ها، همین دورو بر خودمان افتادم!!!

چه می شد اگر ما ادمها خیلی راحت شکایت می کردیم و دادگاههای ما سریع به آن رسیدگی می کردند...

اگر قانون سریع و قاطعانه انجام شود، حقوق افراد جامه و آبروی آنها بیشتر حرمت داشته می شود...

 

/ 0 نظر / 59 بازدید