اولين قدم: رفع تبعيضات

کاملا معتقدم شروع توسعه واقعی جهان و تغییرات اساسی با حذف تبعیض و ارزیابی افراد بر حسب امروزشان و ذات اصلی اشان ممکن است.

بازگشت به افکار قدیمی و قضاوت ناصحیح از حال و گذشته افراد، باعث برسرکار آمدن اندیشه های نادرست و اعتبار یافتن ناحق ارزشهای منقضی اعتبار شده است.


منظور ازاین استدلال نفی اعمال برآمده از ذات ناشایست و اعتبار به تظاهر و ریا نیست، که اعتقاد قطعی من بر حذف همیشگی عاملان بدذات از ارتباطات اجتماعی افرادی است که از آنان آسیب دیده اند که گندم از گندم بروید جو زجو...


ملاک بحث من دادن فرصت به کسی است که اشتباه کرده و آن عمل از ذات بی مسئولیت و یا خبیثش برنیامده و جوهره ذاتی او بر شقاوت و سستی نیست و گرنه ترحم بر پلنگ تیزدندان جفاکاری بود بر گوسفندان...


بحث رفع تبعیض و قضاوت بر حال افراد به زبان ساده، اما در عمل دشوار است و روحیه قضاوت قدری لازم دارد چه بسا که اشتباه دراین تشخیص عواقب سنگینی داشته باشد، ملاک یک قضاوت درست به زعم من نگاه به میزان صداقت و ایمان فرد و راستگویی اوست و پاک بودن خود ما...


مراد اصلی من هم از این طرح بحث پیش کشیدن تمام دوران زندگی یک فرد برای گرفتن فرصتهایی از اوست که بعدها ثابت کرده که توان به دست آوردن آنها و حفظ و پاسداشتشان را دارد و شرایط سابق مانع از پیشرفت بحق او بوده وگرنه دلیلی ندارد که به کسی که تمام کارهایش محمل خطا بوده پست و موقعیتی فراتر از توان و تلاش و اعتبارش داد و چشم روی همه چیز بست./ 0 نظر / 158 بازدید