نکته ای در باب وجود پسری به نام"موسی" برای حضرت امام حسن عسگری و تعلق این نام به فرزند حضرت مهدی عج

نتیجه و تلخیص تحقیق و تحلیل بنده: حضرت مهدی بزرگوار، بنا به روایات قطعی شیعه، برادری از سمت پدر ندارند

از امروز تصمیم دارم کم کم نکاتی را در مورد بعضی از مطالعات و تحقیقات تطبیقی ام در مورد روایات مربوط به امام زمان (عج) و رمز گشایی از برخی نکات آن را که در خصوص آن اطمینان قلبی و عقلی حاصل کرده ام، خدمت جامعه منتظران حضرت ارائه نمایم، و تأکید کنم که پذیرش هیچ امری در ظاهر درست نیست و می بایست در مورد هر چیزی تعمق شده ودقت شود و از تکرار چیزی که نمی دانیم، پرهیز نماییم.

 

با درود بر روان صحابه عالیقدر حضرت امام زمان و اجداد بزگوارشان، علی ابن ابراهیم ابن مهزیار(مازیار)، و احترام به مردم حق طلب اهوازی، می خواهم در مورد بحث هایی در خصوص "عسگری سوم" و برادر احتمالی حضرت از پدربزرگوارشان، امام حسن عسگری بگویم و از محققان عالیقدری که در این باب بحث هایی را مطرح کرده اند و شاید در حال کارهم باشند، تقدیر نمایم و تأکید کنم چنین برادری قطعا از طرف پدر برای حضرت ولی عصر میسر نیست، چرا که روایات معتبر شیعه بر تک فرزند بودن ایشان از طرف پدر و تأکید میکنم صرفا پدر بزرگوارشان تأکید دارد.

 

معتبرترین روایت در خصوص وجود احتمالی برادری به نام موسی در کنار حضرت ولی عصر، از شرح ملاقات علی ابن ابراهیم ابن مهزیار، در کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق یافت می شود که در دیدار با کسی که محتملا از جنس مارن و قادر به انطباق با شرایط زمینی است، به دیدار ایشان برده می شود و در هنگام سلام، به همدیگر، علی بن ابراهیم بن مهزیار به "محمد و موسی فرزندان امام حسن عسگری" قسم یاد می کنند و در ادامه به معرفی ایشان توسط حضرت اشاره می کنند که با توجه به اسناد قطعی و قابل استنادتر و چندگونه بودن تعریف و ثبت این خاطره در چند کتاب یا 1-تعریفی احساسی و هیجانی یا 2-.ناشی از ثبت نادرست روایت 3- یا دستکاری آن در طی زمان و در نسخ بعدی دستنویس جهت منطقی نمودن روال وقایع توسط کاتب بعدی است.

 

به هر صورت در متن عربی، "إبنین" به معنی پسران و فرزندان و "اولاد" واژه ای عام تر و به معنی فرزندان است و با مراجعه به قرآن و نظریه های مربوط به ارث پس از فرزند همیشه نوه و نتیجه حکم فرزند را می یابد و حق فرزند را می برد و لذا، با علم قاطع وبا استناد به روایات قویه شیعه، در خصوص تک فرزند بودن قطعی حضرت ولی عصر از سمت پدر، و عدم امکان همسر اختیار کردن در این شرایط غیبت که مطمئنا با ذات آن تضاد ماهوی دارد و ممکن نمی باشد که بعدا در باره آن بحث مفصلی خواهم نگاشت، "نام مبارک موسی در این روایت"، که قطعا به نامشخص بودن زمان ظهور هم اشاره نموده و اتمام این انتظار را نزدیک به آینده ای نزدیک برای راوی، می نماید؛ جز "فرزند حضرت ولی عصر" که هنوز به دنیا نیامده نمی باشد، که پس از ظهور حضرت و ازدواج مبارک ایشان به دنیا آمده و به ایشان کمک خواهد نمود و اساسا موسِی(ع)، در این روایت، نام نوه به دنیا نیامده حضرت امام حسن عسگری است؛ و مطمئنا صحابه نزدیک حضرت، چون ابراهیم بن مهزیار و فرزندان و بستگانشان، که سالها در خدمت این خانواده و نمایندگان آنها در اهواز بودند، از بسیاری از ماوقع چه در حال و چه در آینده این خانواده مطلع بودند که روانشان شاد و روحشان قرین رحمت الهی.

/ 0 نظر / 136 بازدید