روانشناسی محیط

روانشناسی محیط از ابتدای دهه ۶۰ قرن بیستم به وجود آمد.ابتدا در سالهای ۱۹۶۰-۱۹۷۰ اولین کار روان‌شناسی محیط این بود که آثار محیط فیزیکی و اجتماعی بر افراد را بفهمد، اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد به بررسی نقش افراد بر محیط هم می‌پردازد.از جمله سر فصل‌های این شاخه از روانشناسی قلمروو رفتار قلمروی، تراکم و ازدحام، استرس زاهای مخیطی است.این رشته از روانشناسی شاخه ایست میان رشته‌ای که با معماری، معماری منظر و طراحی شهری رابطه‌ای نزدیک دارد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7

در ده های 60 و 70 پژوهش هایی که به بررسی تاثیر متقابل محیط و انسان اختصاص داده می شدند به عنوان بررسی های تخصصی رشته های « روانشناسی محیط » ، روانشناسی اکولوژیک یا علوم اکورفتاری منتشر شدند .

گرامان ( 1976 ) روانشناسی محیط را مکمل روانشناسی عمومی فاقد محیط می داند . پس روانشناسی محیط نیز یکی از زیر مجموعه ها و رشته های تخصصی روانشناسی عمومی است .

آقای گرامان به این نتیجه می رسد که در روانشناسی سنتی به ابعاد محیطی – فرهنگی توجه کافی نشده است و این پدیده موجب پیدایش رشته روانشناسی محیط یا اکولوژیک شده است .

در دهه هفتاد پژوهشگران ویژگی هایی را برای روانشناسی محیط گزارش کردند که عبارتند از :

1-      در بررسی های روانشناسی محیط انسان را از محیط طبیعی وی جدا نمی کند بلکه انسان را بعنوان بعدی غیر قابل تفکیک از شرایط محیط مورد پژوهش و بررسی قرار می دهند .

2-      در روانشناختی محیط به آداب ، رسوم ، ارزشها و معیارهای اجتماعی و فرهنگی توجه می شود .

3-      برخی عقیده دارند مبانی نظری روانشناسی محیط هنوز تکمیل نشده است و این هدف از طریق تجربه و پژوهش میسر می شود و به این دلیل نمی توان تعریف دقیق و جامعی برای این رشته تخصصی ارائه کرد.

جیفورد (1997) روانشناسی محیط را « بررسی متقابل بین فرد و قرارگاه فیزیکی وی » تعریف می کند . به عقیده وی ، در چنین تأثیر متقابلی ، فرد محیط را دگرگون می کند و همزمان ، رفتار و تجارب وی به وسیله محیط دگرگون می شود . منظور از قرارگاه فیزیکی ، فضای فیزیکی با هدف های کاربردی و سازمانی تعریف شده است ، مانند مدرسه که محل تعلیم و تربیت است .

به طور خلاصه ، در روانشناسی محیط ، رفتار در تعامل با ابعاد فیزیکی – معماری یا نمادی محیط مورد بررسی قرار می گیرد .

تاریخچه روانشناسی محیط

برخی عقیده دارند قدمت روانشناسی محیط به اندازه قدمت خود رشته روانشناسی است ، ولی معمولاً کوشش شده است برای آن تاریخچه مشخص تری بیان شود . جیطورد ، آگون برونسویک و سپس کورت لوین را پایه گذاران این رشته می دانند . برونسویک در سال 1943 برای نخستین بار اصطلاح روانشناسی محیط را به کار برده است ، در مآخذ آلمانی زبان ، ملپاخ (1902 ) نخستین پایه گذار روانشناسی محیط نامیده می شود .

رشته روانشناسی معماری از روانشناسی محیط نو پاتر است . آغاز این رشته ، معمولاً سالهای 1961 تا 1966 که اولین کنفرانس های روانشناسی معماری در آمریکا برگزار شده ، عنوان شد .

http://memar-babol.blogfa.com/post-20.aspx

 

و نیز مقاله آقای دکتر قاسم مطلبی با نام روان شناسی محیطی دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری را در هنرهای زیبا زمستان 80 ببینید.

http://journals.ut.ac.ir/page/download-dUUsTMRz_HI.artdl

 

/ 0 نظر / 283 بازدید