تا روز تولد من

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله اموز صد مدرس شد

تا روز تولد من دل تمام ستاره ها تند تند خواهد زد.

دلتنگ من نباشید که من می آیم...

puppydogtailstop1.jpg

/ 2 نظر / 7 بازدید
فلوریا

تولدت مبارک!

علیرضا

تولد عزیزترین عزیزها مبارک باد.