نقدهایی جالب بر مسجد تئاتر شهر و گاهی تأسف و گاهی همدردی نتیجه ماوقع

معمارها در جایگاه خودشان حرمت خاصی داشته اند و این چند وقت که من مبارزه جالب توجه خودم را با برخی عقاید برای ساخت شهر موعود امر شده، و مغفول مانده شروع کردم، فهمیدم با برخی مانع ها باید سخت جنگید تا ویرانشان کرد و برخی را رها کرد و یا دور زد و راهی دیگر ساخت و یا آن را پذیرفت و با آن کنار آمد.


در کل طراحی این فضا بدیع است و اما لازم نبود حتما نام مقدس مسجد بر آن گذارده شود و اضافه کردن واژه «مذهبی» هم کافی بود که به جهت مسائل شرعی امکانش وجود نداشته است.


به کارهای معماران معروف دنیا هم نگاه کنید انواع کلیساهای آوانگارد را می بینیم که همه را هم کلیسا می دانند و می دانیم.


اما انصاف نبود که با تهیه چنین مستندی یک معمار را این چنین تخریب کنیم چون زبان جدیدی را به کاربسته که در بیان مفاهیم کمی الکن مانده است.

بهتر بود اجازه می دادیم که درباره کاریک آرشیتکت ابتدا همکارانشان صحب کنند و بعد ببینیم در این مکان یابی چه کسی خطا کرده و اصلا چرا این طرح را به معماری واگذار کرده که تخصصش معلوم و مشخص است و چنین انتظاری را از او داشته است.


به هر صورت دیدگاه مردم عادی همان است که در مستند فوق الذکر آمده، و مردم عادی دنبال پیامهای عادی و سریع الانتقال هستند و زیاد دغدغه تفکر تخصصی برای درک یک فضای معنوی با نمتادپردازی های نو را ندارند.

مردم دنبال ساده ترین نشانه ها می روند.


خیلی در فضای شخصی ذهنی دنبال نمادهای معنوی فردی گشتن و آن را به شکل فرم در آوردن، باعث عدم پذیرش عمومی می شود، چرا که با ترتیبی منطقی با نمادهای فردی و تباری و هانی ذهن مخاطبان عام، منطبق نیست.


کاش اصلا این فضا در کنار تئاتر شهر ساخته نمی شد و یا حداقل با این وسعت برنامه ریزی نمی شد...

به هر حال از نقطه نظر شهری،این مکان یابی درست نبوده و نباید چنین تصمیمی گرفته می شده است که دیگر بحث روی آن پاسخ به مسأله نیست.به هر صورت معمار این مسجد، گناهی نکرده که این چنین برایش جواب پس دهد.


مشکل الکن بودن نمادهای مسجد بودن این فضا، با کمی تغییر در نمای آن و افزودن طیفی از طرحهای کاشی کاری حتی با متریال های مدرن تر، برای تطابق با نظام نمادهای فردی عامه جامعه هم قابل حل است و نیازی به گنبد و مناره افزودن ندارد.


به هر حال بنائی است که ساخته شده و کم کم برای مردمان عادی هم تعریف جدید ذهنی پیدا خواهد کرد، اما برای تسریع در پذیرش آن نیازمند کمی تغییرات هست./ 0 نظر / 114 بازدید