تغییر فرمان و آرامش از اینکه خیلی هم درگیریها بیشتر از این نیست

دوست داشتم اینقدر جلوتر از این زمان بودم که به مردم آرامش دهم که موضوع آنقدرها هم پیچیده نیست یعنی پیچیدگیهایش بیشتر از بحثهای دوروبر هر کدام از ما نیست.


خنده دارترین جعل روایاتی که دیدم برای دجال است، بسیار ضعیفتر و البته وقیح تر از این حرفهاست، برای من دجال یک زن چموش و کم سواد و مدعی است که می خواهد هوای نفس خود را بر دیگران حکم براند، قبلتر راجع به او نوشتم، روایت حضرت امام علی گویاترین روایت در پنهان کردن اعمال بی شرمانه یک زن است.


نفس زکیه اما به نظر زودتر آشکار میشود، باز در روایات معتبر ندیدم نوه امام حسن ع باشند، اما در بلایی که بر سرش از اطلاع رسانیهای غیرسیاستمندانه اش می آید شکی ندارم و مهمتر اینکه به هر حال یک شوهر است، که با خانمش وجود اصلی اش را می یابد.

می تواند یک آقای تحصیلکرده و بلند قامت باشد که زنش را هم ول کرده و درامدش کفاف مخارج خانم را هم نمی دهد! مثل روایت مفضل بن عمر از امام صادق ع که به نظرم اساسا درباره مردی است که زنش را خوب نگه نمی دارد و نه بد بودن حورالعین شهر زورا که خانمهای دوچرخه سوار خوب و البته هوای ناخوشایندی دارد.


یمانی و سفیانی آخر هم در دسترس نیستند که اظهارنظری کنیم و قاعدتا این ۲ بیشتر باهم درگیرند، اما سفیانی ۱ نفر نیست!

یک سفیانی داریم پسرعموی نفس زکیه را کشته است و یکی دیگر مربوط به روایت نایب آخر و به نظرم همعصر ذریه قاتلان امام حسین ع است.
/ 0 نظر / 140 بازدید