در واقعه کربلا، چهره ماندگار شمربن ذی الجوشن باعث تفکري جدي است، که آيا سن با شرف مرتبط است؟

در تحقیق خاصی که دارم و دریافت خاصی که بر عدم ورود افراد درست و اصل و نسب دار به جریانات سخیف و غیر انسانی دروغ و تزویر و حق کشی دارم، ونتیجه ای که از برخوردهای پیش رویم گرفتم، چهره ماندگار شمر و سن و سالش و اقدامات ناشایستش برایم ناراحت کننده تر از همه بود.


بحث هایی چون:

1-مأمور بودن و معذور بودنی که سابق بر آن همه مأمور و معذور به اطاعت از خدا هستیم و نه شیطان و

2-تا آخر عمر حرص نام داشتن و نان جوانترها بریدن و زحمات این و آن را اعتبار خود کردنها، و همیشه بر تخت نشستنی که دیگر حق نیست، قطعا لازمه و نهایتش هم ورود به جریان فساد برای نگهداشتن این فرصتهای ناحق است، یعنی همان رفتاری که شمر را از فرمانده لشگر حضرت علی در جنگ نهروان ، عضوی از خوارج و سپاهیان یزید کرد.


در منابع شمر از بانیان جنگ و هدایت کنندگان اصلی این قتل عام جسارت آمیز است که با نصایح خود و تصور باطلش از ممانعت از قدرت گرفتن حضرت حسین(ع)خط مشی همه را تعیین و این جنایت زشت را رقم زد و محتملا به خاطر سن و سابقه اش به او بیشتر اطمینان و توجه هم شده که لعنت همیشگی بر او باد.


رفتارهایی چون شکم پرستی و حسادت و دل شکستن و طعنه زدن از خصوصیات اساسی او بوده است.


قیافه های حق به جانب و ماندگار خوانده برخی در این دوران و ورود کاملا متعارض با اسم ساختگی اشان به جریانات فساد و بازی با شأن و حیثیت مردم و بعد عدم اعلام هیچ نوع پشیمانی و زخم زبانهایی چون پای جرم خود نشستن و تقاص پس دادن از آنها شنیدن بدون هیچ خجالت و شرم و عاری، هیچ شکی در درستی پندارم از نسب چنین اشخاصی برای منی که خوب می دانم چه می گویم، باقی نمی گذارد که همیشه از این چنین حق به جانبانی گریزان بوده و هستم و دادن اختیار به آنها را به جهت مثلا اسم و رسمی که برهم زدند نمی پذیرم.دیگر نان حرام خوردن و با پنهانکاری و دغل و سالوسی اینجا و اینجا کار پیدا کردن و صاحب شدن جای بحثی در بی اصل و نسبی افراد و انتسابشان به مغضوبترین ژنهای تاریخ باقی نمی گذارد و امیدوارم یک روز جامعه ایرانی متوجه شود که همانطور که این مملکت مأمن نیکترین افراد بوده، جاذب بدترین ژتهای تاریخ از فراریان سپاه یزید تا عباسیان و ... هم بوده و فرزندان اشخاصی بسیار بدنام در تاریخ اسلام و حتی جهان دراین کشور خانه کرده اند و باید مراقب بر سر کار آمدن آنها بود که هر جا بنشینند همان خوی ها و جنایتها را در حق صداقت پیشگان و افراد بامسئولیت به صور دیگر انجام خواهند داد.


موضوع در مخلص ماجرا این است که هیچ نقطه ای چون ایران محل تقابل نیست که کدام جنایتکار فرزند پیغمبر به قتل رسانده، نزدیکتر از ایران جایی برای فرار پیدا کرده و ریشه این همه انسان پرخاشگر خود در عزلت ديده و نامي برخود نهاده، که این 2 خصلتشان با هم تعارض دارد از کجاست؟

این قابل نتیجه نیست که همه به خوی پدران و مادرانشان رفتار می کنند، اما آدمها را باید با تحلیلی درست از امروز و نسبی که گاهی به شدت تعیین کننده است، شناخت، چه دلیلی دارد که یک انسان مسن و با تجربه!!! فساد کند و بعد از این همه تسبیب در آزار و هتاکی، بخشیده هم شود؟

این بخشش ها حق اینها نیست، که اینقدر مار خورده اند که افعی شده اند و خطرناکتر از اینها وجود ندارد.


هرگز نباید با کسی که فساد کرده و مانع و سد بی دلیل راه کسی می شود با مماشات برخورد کرد که اینها راه پیشرفت جوامع را بسته اند که تجربه به من نشان داده هر که سرراه پریده و مانع حرکت کسی شده، از پست ترینهاست و باید از او دوری و کنار گذاشته شود.

https://www.fardanews.com/fa/news/457795/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%B0%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%86


http://www.jc313.ir/2490-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-;-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-/.html

/ 0 نظر / 32 بازدید