دقت در انتخاب...

«برتراند راسل» فیلسوف بلندآوازه انگلیسی می گوید:

« از حماقت کسانی تعجب می کنم که در میان دهها راه پیش
روی، دقیقا همان راهی را انتخاب می کنند که بی نتیجه بودن آن را بارها آزموده اند.
نمی دانم چرا اصرار دارند که اشتباهات خود را تکرار کنند؟!»

و «برتولت برشت»نمایشنامه نویس و شاعر معروف آلمانی، از قول بازیگر نقش اول یکی از نمایشنامه های خود می گوید:

«شرم آور است! چرا هنوز نفهمیده اید که؛ می توان به یک نفر برای همیشه
دروغ گفت و می توان برای یک بار به همه دروغ گفت! ولی هرگز نمی توان برای همیشه به
همه دروغ گفت».

/ 0 نظر / 82 بازدید