تعطیلی برخی رشته های دانشگاهی در استانها

تعطیلی برخی رشته های دانشگاهی در استانها

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۳۶

مدیرکل نظارت و ارزیابی آموزش عالی در وزارت علوم با اعلام اینکه برخی رشته ها در استانها حذف می شوند، گفت: این باور اشتباهی در آموزش عالی است که اگر رشته ای تاسیس شد باید تا ابدالدهر در آن دانشجو پذیرش و دانش آموخته کرد.

رضا عامری در گفتگو با  مهر اضافه کرد: گزارش طرح آمایش آموزش عالی تدوین شده است و نظر وزیر علوم این بود که طرح مذکور تبدیل به سندی شود که در هیأت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل ارائه باشد. در حال حاضر گروهی با نام "کمیته تدوین سند" تشکیل شده که در حال تدوین نهایی این سند است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری پیش نویس سند به وزیر علوم ارائه می شود، ادامه داد: تاکنون ۶۰ درصد کار به صورت فشرده پیش رفته است.

اصلاح هرم دانشجویی

مدیر کل نظارت و ارزیابی آموزش عالی گفت: در آمایش آموزش عالی سهم دانشجویان در گروههای آموزشی علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، هنر، کشاورزی و دامپزشکی مناسب سازی و اصلاح شده است.

عامری در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تناسب مطرح شده باید در سطح استانها هم به وجود آید، اضافه کرد: متاسفانه در بخش استانها، نسبت تعداد دانشجو در گروه های آموزشی متناسب و متوازن نیست. به عنوان مثال در یک استان ۶۰ درصد دانشجویان در رشته علوم انسانی تحصیل می کنند در صورتیکه اولویتهای آن استان اصلاً علوم انسانی نیست.

تعطیلی برخی رشته ها در استانها

این مقام مسئول در وزارت علوم اعلام کرد: اصلاح هرم دانشجویی در استانها در حال انجام است و به عنوان مثال اگر سهم رشته ای در علوم انسانی در یک استان ۶۰ درصد است و به آن کمتر نیاز است، به ۳۵ درصد کاهش می یابد. از این رو برخی رشته ها باید در آن استانها تعطیل شوند به عبارت دیگر هیچ رشته علوم انسانی در آن استانها توسعه نمی یابد و رشته های موجود را هم باید به سمت کاهش ظرفیت پیش برد.

وی یادآوری کرد: در نظام آموزش عالی ایران این باور وجود دارد که اگر رشته ای راه اندازی شد باید برای همیشه دانشجو در آن رشته پذیرش شود. در حالیکه در نظام های آموزش عالی دنیا وقتی پذیرش در رشته ای به اشباع رسید آن رشته را تعطیل می کنند و رشته های دیگر جایگزین می شود.

فقط علوم انسانی تعطیل نمی شود

عامری با بیان اینکه تعطیلی رشته ها فقط مختص علوم انسانی نیست، اظهار داشت: هدف این است که رشته های تازه تاسیس مورد نیاز استانها و جامعه با مزیتهای نسبی آن استانها تناسب داشته باشند به عنوان مثال اگر رشته های گاز و نفت مورد نیاز استانی باشد باید راه اندازی شود ولی بدان معنا نیست که باید سایر رشته ها تعطیل شوند.

وی گفت: در تقسیم بندی وزارت علوم و یونسکو برخی رشته ها حالت عمومی دارند و بنابراین حداقلهایی از رشته ها باید در استانها وجود داشته باشند اما اولویت بعضی رشته ها در برخی استانها بیشتر یا کمتر است.

به گفته مدیر کل نظارت و ارزیابی آموزش عالی در وزارت علوم، هدف آمایش آموزش عالی این است که امکانات و توسعه آموزش عالی طوری تخصیص داده شود که با مزیتهای سرزمینی تناسب داشته باشد.

/ 0 نظر / 79 بازدید