مقاله ای در باب مفهوم خلوت در نشریه علمی-پژوهشی هنرهای زیبا-شماره 39 پائیز 88

شماره ٣٩ مجله هنرهای زیبای -معماری شهرسازی چاپ شده و دوستانی که علاقمند هستند می توانند از مطالب خوب این شماره  بهره مند بشند.

عنوان مقاله من و چکیده اون هم به ترتیب زیر هست:

 

 

 

مطالعه  تطبیقی  مفهوم خلوت در خانه درونگرای ایرانی و خانه برونگرای غربی

 

 

دکتر نگارنصیری

 

 

خلوت به عنوان یکی از ارکان مطلوبیت مسکن در فرهنگهای مختلف مورد توجه بوده و همواره یکی از شاخصه های مطرح برای ارزش گذاری یک خانه بوده است. علاوه بر این، به مثابه مفهومی پرتکرر در معماری مسکن، باعث بروز فرمها یا فضاهایی نمادین در خانه ها شده است.

 

این تحقیق بر آن است که به مطالعه ای تطبیقی بر حضور این مفهوم درخانه های درونگرای ایرانی در عهد قاجار، و تقریبا همزمان با آن دوره و همگام با تحولات مدرنیسم، در خانه های برونگرای اروپایی و آمریکایی بپردازد؛ تا با کنکاش بر این موضوع، هم اهمیت این مطلب در دو فرهنگ متفاوت و متأثر از دو آیین کلی اسلام و مسیحیت، را مورد تأکید قرار دهد و هم عناصر معمارانه متفاوت و یا مشابهی را که منتج به حصول این مفهوم شده اند را شناسایی نماید.

 

پس ابتدا به شناخت انواع و درجات خلوت در این دو فرهنگ پرداخته شده و سپس با تحلیل مراحل ورود به یک خانه درونگرای ایرانی و برونگرای غربی، تحقیق شده است که چگونه خلوت به عنوان مفهومی فطری و فرامرزی، به بروز نمادهای معمارانه خاص در خانه ها منتج شده است و توانسته صورتهایی متفاوت یا مشابه از یک مفهوم را در فرهنگ های متفاوت به خود بگیرد. 

 

واژه های کلیدی: خلوت،نماد، مفهوم فطری، خانه درونگرای ایرانی، خانه برونگرای غربی.

/ 1 نظر / 125 بازدید
ش.ک.

دست شما درد نکنه خانم دکتر، انشاالله همیشه موفق و موید باشید.