یکی از بهترین سکانس های فیلم آتش بس 1 خانم مهندس تهمینه میلانی!

در دنیا آزادی های مشروع زیادی وجود دارد که نیاز به تقویت دارد، خانواده و تشکیل آن و حفظ آن یکی از آزادی های نجیبانه مشروع است که نباید آلوده سبب های آلوده کننده شیطانی ای شود که تاب و تحمل پیشرفت تفکر بشر را ندارد، و هر کس برای یکی زاده شده و الباقی افسانه اند و گاهی به یک عدم مشروعیت پنهان نیز آلوده اند.


فتوایی لازم است که زندگی بی عشق ئرا حرام و عقود بی عشق و بی احترام را باطل کند...

فتوایی که روزی می شنوم که صادر خواهد شد...


اکا حالا کمی صلاح بی ادبی است...


بهترن سکانس فیلم آتش بس 1 همین پاسخ است به مزاحم عشق و تفرقه انداز زندگی: «خفه شو احمق عوضی»

/ 0 نظر / 174 بازدید