نقض قوانین و مقررات! و عدم توجه به دستورات مقامات مافوق! تخلفاتی که بالاخره افشاء می شد

رای صادره در دوشنبه 1397/10/10

ابلاغی در 1397/10/11

معادل اول ژانویه 2019 میلادی


گرچه من ایران را کشوری معتقد به نهادهای مدرن اداری و قوانین قابل قبول اداری می بینم، که با کمی تدبیر شرایط بههتری هم می یابد اما این جریان رهائی از پاسخگویی یک سازمان بزرگ اداری را جز سهل انگاری نمی دیدم.


دنیا عوض شده و باید همه چیز و همه شخص سرجای خودشان بنشینند، زمان مسخره کردن و قلدرانه رفتار کردن گذشته است.

از این همه سهل انگاری و بی توجهی واقعا تعجب کردم.


به هر حال این اولین پرونده ارسالی به دیوان عدالت اداری از شکایت از یک محیط انحصارطلبانه اداری   و این زمستان، زمستان  6 ام تضییع حق من بود و امسال 40 امین سال جشن گرفتن انقلابی است که توسط شخصی مدیریت شد که در روایات به صراحت به رهبری ایشان از قم بر یک جریان تصریح شده است، که جای تقدیر از شجاعت ایشان می رود.


کمی باید حاشیه ها را کنار زد و به اصل متن و هدف برقراری این جهان نگاه کرد، دنیایی که حقش برابری با بهشتی است که از آن رانده شده است.

هدفی که هر عنوان و هر قانون دست و پاگیری را کنار می زند و راه خود را می یابد.


به هر صورت این بازی باید تمام بشود که می شود.


چون زمستان پنجمین بگذشت

ششمش خوش بهار می بینم


نایب مهدی آشکار شود

بلکه من آشکار می بینم/ 0 نظر / 23 بازدید