ایران سرزمین مقدس

گاهگاهی تو روزنامه ها هم میشه مقاله خوب پیدا کرد! این مقدمه یکی از اون مقاله های خوبه که تاثیر مثبتی روی کار من گذاشت:

 

میرچا الیاده‌ معتقد است که «انسان غیر مذهبی وجود ندارد.

این اعتقاد وی از این‌جا ریشه می‌گیرد که در درون هر انسانی گونه‌ای از اعتقادات مذهبی را می‌توان مشخص کرد، اعتقاداتی که یا به صورت آگاهانه است یا ناخودآگاه.

مذهبی که میرچا الیاده به آن اشاره دارد، لزوما همان تصوری نیست که در ذهن امروزی ما شکل گرفته، بلکه گونه‌ای از باورها و آیین‌ها و نمادها و گاهی ترکیبی از همه‌ آن‌هاست.
برای بشری که در دنیای باستان می‌زیست، هر چیزی یا مقدس بود یا نا مقدس، یا جزو توتم‌ها قلمداد می‌شد یا جزو تابوها، یا در حریم‌ها قرار می‌گرفت یا در حرم‌ها، یا فضیلت محسوب می‌شد یا رذیلت، مبارک بود یا نحس و بالاخره یا خیر بود یا شر. تاجایی که این دریافت و تفکر دیرین، همچنان در ذهن بشر امروزی در اشکال متفاوت به حیات خود ادامه می‌دهد.

به این ترتیب می‌توان ابعاد گوناگون باورهای مذهبی را در لحظه به لحظه تاریخ و در تمامی تمدن‌ها مشاهده و پیگیری کرد. از این میان برخی از فرهنگ‌ها را می‌توان مذهبی‌تر قلمداد کرد. ایران یکی از آن مذهبی‌ترین‌هاست.

 ...

نورآقایی،آرش، 1387، ایران سرزمین مقدس، روزنامه همشهری،دوشنبه 26 فروردین، سال شانزدهم، شماره 4527، ص11

/ 0 نظر / 8 بازدید