چالش تطبیقی میان انواع عقودنکاح و احکام ماموریت و انتقال اداری!

آدمیزاد در این دنیا باعهدها و پیمانها پابرجاست و طبق آیه شریفه قرآن کریم  "از عهدها پرسش خواهد شد." همیشه بهتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

نکته ای در باب "موسی"، پسر ذکر شده برای حضرت امام حسن عسگری، و

نتیجه و تلخیص تحقیق و تحلیل بنده: حضرت مهدی بزرگوار، بنا به روایات قطعی شیعه، برادری از سمت پدر ندارند از امروز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

مقاله ای برگرفته از تلاش مشترک بنده با دانشجوی خوبم، سرکار خانم مهندس کبیر

مقاله" چگونگی درک کودک از محیط پیرامون و تاثیر آن بر شکل گیری فضا"     فصلنامه نماد گلستان ISSN 2008-3203 فصلنامه فنی، مهندسی شماره 23، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

مقاله ای از من و همکار عزیزم سرکار خانم دکتر حسینی

نشریه معمارشهر، سال اول، بهار 1392، صص 48-35   پیشنهاداتی برای بهبود آموزش معماری با بررسی تطابقی دو سامانه سنتی و دانشگاهی   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
آبان 96
4 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
7 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
8 پست
اسفند 85
17 پست
بهمن 85
27 پست
دی 85
18 پست
آذر 85
6 پست
اسفند 84
1 پست
محققانه
10 پست
خبری
5 پست
دلانه
6 پست
عمومی
4 پست
خلاقانه
4 پست
شهری
1 پست
معرفی
2 پست
دوستان
1 پست