برای معماری ایرانی

اینجاازتحلیلهای پیش برنامه ریزانه ام برای معماری ایرانی تاتحقق جامعه امن جهانی مینویسم و اصیل نگارم.

لزوم حضور نایب حضرت مهدی برای برنامه ظهور: عالمی چون نگار در قصیده "شیخ نعمت الله ولی"

گرچه می بینم این همه غمها شادئی غمگسار می بینم غم مخور زانکه من در این تشویش خرمی وصل یار می بینم بعد امسال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

روش تحلیل دیوان های معنوی به عنوان میراثی برای بشریت، رجوع به نمادهای تاریخ گذشته یا وقایع حال و آینده؟

تحقیقی دارم که چند وقت است به شدت پیگیرم... مستندات اصلی اش دیوا ن های معنوی، کتاب مقدس خداوند، "قرآن" و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

نقض قانون اساسي و حقوق اساسي ملت: انفصال از خدمت و حبس از 2 ماه تا 3 سال

قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامی ‌قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامی ‌ماده واحده - ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
مرداد 97
9 پست
تیر 97
5 پست
خرداد 97
2 پست
آبان 96
4 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
7 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
8 پست
اسفند 85
17 پست
بهمن 85
27 پست
دی 85
18 پست
آذر 85
6 پست
اسفند 84
1 پست
محققانه
10 پست
خبری
5 پست
دلانه
6 پست
عمومی
4 پست
خلاقانه
4 پست
شهری
1 پست
معرفی
2 پست
دوستان
1 پست