براي معماري پرديس جهاني

اینجاازتحلیلهای پیش برنامه ریزانه ام برای معماری متعالی تاتحقق جامعه امن جهانی مینویسم واصیل نگارم.

من هم عبدالقادر و عبدالباسط؟قدرت بر تعبیر دقیقتر خواب خانم ""ام ساره"" عربستانی با استناد به احادیث و روایات و اشعار

( رأيت في منامي شمس وخلفها قمرين ثم سمعت صوت يقول لي سيدخل نور القمرين في كل مكان حتى الذي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

حذف کاملا واضح نقش خانمها و بالاخص خانمی محترم وبا نامی کاملا واضح درجریان نظم بخشی وحکومت جهانی واقعا جای تأسف دارد!

حذف خانمها و درک نکردن آنها در موقعيت هاي مهم اجتماعي و تصور مردانه از تمام مشاغل مهم دنيا داشتن، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

ملک صبحگه و مشعله صبحگاه، 2 ترکیب ادبی یا توصیف مکانی آرمانی برای حکومت جهانی

غزل شماره 381 گرچه ما بندگان پادشهیم پادشاهان ملک صبحگهیم و غزل 413 ساقی چراغ می به ره آفتاب دار گو برفروز مشعله صبحگاه از او در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید
مهر 97
3 پست
شهریور 97
6 پست
مرداد 97
12 پست
تیر 97
5 پست
خرداد 97
2 پست
آبان 96
4 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
7 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
8 پست
اسفند 85
17 پست
بهمن 85
27 پست
دی 85
18 پست
آذر 85
6 پست
اسفند 84
1 پست
محققانه
10 پست
خبری
5 پست
دلانه
6 پست
عمومی
4 پست
خلاقانه
4 پست
شهری
1 پست
معرفی
2 پست
دوستان
1 پست