برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

نتايج همايش ملی معماری و طراحی شهری

 آثار برگزيده :

بخش مسكوني:

1- احسان حسيني (خانه مسكوني در اصفهان)

2 - مهدي مقاره عابد (مجموعه مسكوني در اهواز)

2 - مشاور تجير (برج بلور در تبريز)

3 - محمد رضا نيكبخت (مجتمع مسكوني ياسر و خانه ويلايي در امارات)

بخش عمومي:

1 - مهندسين مشاور نقش جهان ‍‍‍‍پارس (سركنسولگري جمهوري اسلامي در فرانكفورت - كانون وكلاي دادگستري تهران - مجتمع ورزشي رفسنجان - ساختمان استانداري تهران - باغ موزه دفاع مقدس - بانك توسعه صادرات تهران - سفارت جمهوري اسلامي تهران در بانكوك)

1 - فرهاد احمدي (مركز فرهنگي در اصفهان - مركز فرهنگي در دزفول - نمايندگي جمهوري اسلامي در س‍‍ءول و مركز فرهنگي - تجاري در تهران)

2 - بهروز احمدي (برج بخارست - موزه قرآن - نماي مجلس شوراي اسلامي)

3 - عيسي حجت - عباسعلي ايزدي - فرضيان (مشهد شهيد چمران دهلاويه)

3 - مشاور نقش (مجموعه فرهنگسراهاي جمهوري اسلامي)

3 - مشاور پلشير (نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در امان)

بخش طراحي شهري:

رتبه سوم محورها و گره هاي شهري مهندسين مشاور آمود(ساماندهي ميدان حسن آباد)

رتبه دوم فضاهاي شهري مشاور همگروه (ايستگاه  مترو آزادي)

رتبه سوم فضاهاي شهري محمود طالقاني (موزه ميراث روستايي گيلان)

رتبه اول مرمت محمد رضا نيكبخت (مرمت و احياي خانقاه چل‍پي  اوغلو)

رتبه دوم خانم ماندانا كنت (ايجاد فضايي براي همايش و مراسم در بم)

رتبه سوم مرمت مشاور شبستان يزد (مجموعه همسايگي شينداد)

بخش دانشجويي: 

طرح يك معماري :

رتبه اول خانم مهسا فروغي

رتبه دوم خانم آيدا مفخم

رتبه سوم آقاي سيد محمد حسيني

طرح دو معماري:

رتبه اول خانم سميرا پورعابدين

رتبه دوم آقاي مهران سام زاره

رتبه سوم خانم ليدا اربابي

طرح سه معماري:

رتبه اول خانم بيتا حاجبي و آقاي علي شهابي نژاد

رتبه دوم آقاي ساجد راست بين

رتبه سوم آقاي معين افضل خاني

طرح چهار معماري:

رتبه اول خانم سميرا پورعابدين و آقاي امين آذربايجاني

رتبه سوم خانم گلناز طباطبايي

طرح پنج معماري:

رتبه اول خانم نرگس السادات موسوي

رتبه دوم خانم فرناز برهاني

رتبه سوم خانم ليلا فرشادفر

طرحهاي كارشناسي ارشد:

رتبه اول كار مشترك خانمها سعيده سجادي - عاطفه هدايت تبار و فاطمه تفويضي

رتبه دوم خانم فاطمه نصبي

رتبه سوم  مهزاد يليانيان

پايان نامه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد:

رتبه اول آقاي مصطفي صادقي

رتبه دوم خانم مژده جمشيدي

رتبه سوم خانم سارا ميرعين عارفي

پروژه هاي طراحي شهري:

رتبه اول كار مشترك آقايان مهدي عزيز خاني - سينا مصداقي و خانم سوده محمدي

رتبه دوم آقاي مجيد نادري

رتبه سوم ثمين صالحي

 http://www.meamar.ir/p6.phtml

    پيام هاي ديگران ()