برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

کارگاه نقد و فهم معماری ايران - اصفهان- حمام علی قلی آقا ۲۹و ۳۰و ۳۱ فروردین ۸۶

در این همایش در پانل پنجم و در اصل اخرین پانل همایش من به عنوان عضو هیئت رئیسه اداره جلسه را به عهده داشتم.

کیفیت مقالات ارائه شده در همایش بالا بود و رضایت بسیاری از افراد حاضر در کارگاه را جلب کرد. همینطور این همایش محل اشنایی من با بچه های خوب دانشجو از شهرها و دانشگاه های مختلف و نیز اساتید گرانقدر بسیاری شد.

خانم دست راستی من هستم.

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ٧:٠٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()