برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

بزرگترين فاجعه تروریستی در دانشگاه ها در ويرجينيا تک!

وقتی که دیگر دانشگاه جای امنی نباشد!!!

دولت آمریکا به جای تامین امنیت دنیا امنیت خودش را تامین کند!

http://www.msnbc.msn.com/id/18143312/

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()