برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

بالاخره دوره دکتری معماری در تبريز افتتاح خواهد شد!

   پذیرش دانشجوی دکتری معماری اسلامی


  برای اولین بار در کشور، دوره دکتری معماری اسلامی از ابتدای مهر ماه 1386 در دانشگاه هنر اسلامی تبریز آغاز بکار خواهد نمود.

بنا به مصوبه جلسه 14/11/85، شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش دانشجو در رشته معماری اسلامی در مقطع دکتری از مهرماه سال تحصیلی 86 در دانشگاه هنر اسلامی تبریز موافقت بعمل آورد. نحوه پذیرش و مدارک کارشناسی ارشد مورد قبول برای ادامه تحصیل در رشته معماری اسلامی متعاقبا از طریق همین پایگاه اعلام خواهد شد.

http://www.tabriziau.ac.ir/newsDetail.aspx?newsid=362

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()