برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

● دومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

دانشگاه تهران، پردیس هنر های زیبا
1و2 خرداد 1386

به دنبال برگزاری موفقیت آمیز نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکاردر اردیبهشت سال 1379 در دانشکده فنی دانشگاه تهران، قطب علمی فناوری معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار را با رویکرد معماری سازه همزمان با برگزاری اولین کنفرانس سازه و معماری، با همکاری کمیته تدوین آیین نامه سازه های فضا کار بر گزار می نماید. این کنفرانس زمینه های لازم برای گسترش سازه های فضاکار را که یکی از مهم ترین روش های طراحی و اجرای ساختمان ها، خصوصا ساختمان های عمومی و بناهای با دهانه زیاد به شمار می رود، فراهم می سازد و توجه خاص به این فناوری را در طراحی معماری امکان پذیر می سازد. برگزاری این کنفرانس گامی بلند در جهت تحقق اهداف و بر نامه های علمی و آموزشی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا و دانشکده معماری به عنوان قطب علمی فناوری کشور محسوب می شود.

محورهای کنفرانس:
• ویژگی های معماری سازه های فضا کار
• تاشه پردازی و فرم شناسی در سازه های فضا کار
• تاثیر متقابل فرم معماری و رفتار سازه ای
• ابداعات و طرح های بدیع و نوین
• سیستم های سازه های فضاکار
• مدل سازی و تحلیل
• مدول ها و پیوند ها
• بارگذاری
• پایداری و کمانش سازه های فضاکار
• دینامیک و رفتار لرزه ای سازه های فضاکار
• جنبه های رفتار خطی و غیر خطی
• روش های تجربی و تحلیل آزمایشگاهی اعضا و پیوند ها
• ویژگی های مصالح
• بهینه یابی
• روش ها و فرایند های تولید، ساخت، نصب و اجرا
• مدیریت کیفیت
• اقتصاد سازه های فضاکار
• ارزیابی احتمال اندیشانه ایمنی و قابلیت اطمینان
• نقاط عطف و تحولات حاصل از تجارب قبلی
ریاست افتخاری کنفرانس
پروفسور هشیار نوشین، استاد دانشگاه ساری انگلستان
رئیس کنفرانس
دکتر محمود گلابچی
دانشکده معماری دانشکده معماری دانشگاه تهران
کارگاه های آموزشی
در برنامه کنفرانس، کارگاههای آموزشی- تخصصی در زمینه موضوعات کنفرانس و مباحث « سازه های فضا کار» پیش بینی شده است و کارگاهی با حضور پروفسور هشیار نوشین در دانشگاه شهید با هنر کرمان بر گزار خواهد شد. (سایت دانشگاه شهید با هنر کرمان http://www.uk.ac.ir/sazeh/index.jsp)
مسابقات دانشجویی
همزمان با بر گزاری کنفرانس مسابقات تخصصی در زمینه محور های کنفرانس و موضوع « سازه های فضا کار» بر گزار خواهد شد.
نمایشگاههای تخصصی سازه های فضا کار
همزمان با بر گزاری کنفرانس، نمایشگاهی از آخرین دستاورد ها و طرح های اجرا شده در زمینه سازه های فضا کار بر گزار خواهد شد.سازمان ها، موسسات، شرکت ها و طراحان فعالیت های خود را در زمینه سازه های فضا کار عرضه خواهند نمود.
تاریخ ارسال اصل مقالات نیز تا 20 فروردین 1386 تمدید شده است.

دانشگاه تهران/ پردیس هنر های زیبا/دانشکده معماری/ قطب علمی فناوری معماری
دبیر خانه دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار http://ncss2007.ut.ac.ir

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()