برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

فرشيد موسوی

خانم فرشید موسوی جدای از همه نام آوری هایشان در عالم معماری از بهترین آرشیتکتهایی بودند که شناختمشان.

در سال ۱۳۸۰ که برای یکی از پروژه های درسی ام همراه با دوست عزیزم مهندس نازلی سیاحیان با دفتر ایشان در لندن تماس گرفتیم؛ ایشان به زیبایی به سوالات ما پاسخ دادند که هنوز هم آنها را با جان و دل نگه داشته ام .

شاید روزی با کسب اجازه از ایشان این مصاحبه را چاپ کردیم. ولی چیزی که می خواستم بگویم این بود که کاش همیشه ایرانیان در بالاترین ها قرار می گرفتند تا هیچ گاه دست به دامان غیر ایرانی ها نمی شدیم.

برای خانم موسوی آرزوی موفقیت های بیشتر از پیش دارم.

    پيام هاي ديگران ()