برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

 

ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 14 فروردین، 1386 توسط administrator


قابل توجه شرکت کنندگان آزمون حرفه ای مهندسان مورخ آذر ماه 84 قابل توجه شركت‌كنندگان آزمون حرفه‌اي مهندسان مورخ آذرماه 84

 

      پيرو ابلاغ شيوه‌نامه« تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي» و در جهت راه‌اندازي دوره‌هاي آموزشي و به منظور كمك به مهندساني كه در آزمون حرفه‌اي مهندسان آذرماه84 شركت نموده ولي نمره آنان با حدنصاب قبولي حداكثر دو نمره اختلاف دارد بدينوسيله دستورالعمل جبران كسري نمرات آنان به شرح زير اعلام مي‌گردد.

1-  شركت‌كنندگاني كه نمره آنها در آزمون مذكور يك نمره  كمتر از حدنصاب اعلام شده باشد مي‌توانند درصورت شركت در يك دوره آموزشي از دوره‌هاي مصوب و كسب نمره قبولي در آزمون پايان دوره، با توجه به بندهاي 3 الي 8  همين دستورالعمل ارتقاء پايه يابند.

2-  شركت‌كنندگاني كه نمره آنها در آزمون مذكور دو نمره كمتر از حدنصاب اعلام شده باشد مي‌توانند درصورت شركت در دو دوره آموزشي از دوره‌هاي مصوب و كسب نمره قبولي در آزمون پايان دوره، با توجه به بندهاي 3 الي 8  همين دستورالعمل ارتقاء پايه يابند.

3-  دوره‌هاي آموزشي مورد تأييد صرفاً دوره‌هاي آموزشي مصوب در شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي مي‌باشد.

4-  براي مهندسان رشته عمران دوره آموزشي فرآيند جوشكاري و بازرسي جوش در ساختمان جزء موارد دوره‌هاي آموزشي اين دستورالعمل نمي‌باشد.

5-    در رشته‌ معماري بخش طراحي شامل اين دستورالعمل نمي‌باشند.

6-  اين دستورالعمل صرفاً شامل شركت‌كنندگان آزمون آذرماه84 بوده و ساير آزمونها مشمول اين دستورالعمل نمي‌باشد. ضمناً متقاضيان مشمول اين دستورالعمل مطابق مهلت آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان به مدت 2 سال يعني تا آذرماه 86 جهت شركت در دوره‌ها و ارائه گواهينامه فرصت دارند.

7-  براي مهندسان رشته معماري كه حدنصاب بخش ترسيمي را كسب ننموده‌اند و حداكثر 2 نمره با حدنصاب قبولي در آزمون فاصله دارند ضرورتاً يكي از دوره‌هاي آموزشي كه بايد با موفقيت طي نمايد دوره جزئيات و عناصر معماري مي‌باشد.

8-  درخصوص حائزين شرايط فوق صرفاً قبولي شركت كنندگاني كه شرايط شركت در آزمون پايه درخواستي را مطابق با رديف 3 راهنماي ثبت‌نام آزمون 84 احراز نموده‌اند و سنوات آنها تا پايان شهريور ماه85 تكميل مي‌شود مورد تأييد مي‌باشد.

 

دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان

به نقل از سایت وزارت مسکن و شهر سازی

 
http://www.tehran-nezam.com/article123.html

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()