برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

چرا دروغ می گوييم؟

چرا برای رسیدن به موقعیت های بهتر قیمت آن را پرداخت نمی کنیم و برای رسیدن به آن مسیر به ظاهر کوتاه ناراستی را برمی گزینیم؟

چرا برای دوری از گناه دروغگویی هایمان که قلب هایی را رنجانده گمان می کنیم که پنهان شدن بهترین راه است؟

چرا برای خاطر دروغهایمان راست نمی گوییم؟

چرا برای خاطر خودمان راست نمی گوییم... چرا؟؟؟!!!

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()