برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

نظر سنجی برای يک نظر سنجی

من در حال تهيه يک پرسشنامه، برای رساله دکترام، در مورد چگونگي سمبل شدن يک بناي معمارانه از ديدگاه مردم هستم.(به احتمال قوي در يک يا ۲ شهر بزرگ ايران)

براي اين پرسشنامه حداقل ۱۰ پرسش کليدي خوب لازم است تا نتيجه آن بتواند در تحقيق ما موثر باشد.

ضمنا مي بايد سوالات از متني ساده شده و يک سويه پيروي کند تا مخاطب سريع بتواند به آن پاسخ دهد.

در کل پرسشنامه بايد مفاهيم زير مستتر باشد:

چگونه ذهن، يک بنا را به عنوان سمبل در ذهن خود ثبت مي کند؟

آيا نحوه نگرش به جهان در دريافت مفاهيم سمبليک تأثيرگذار است؟

تأثير معيارهاي بصري (چون بزرگي، وسعت، زيبايي و... ) در اين روند تا چه حدي است؟

...

Under Constructin

از دوستان عزيزي که لطف کرده و از وبلاگ من بازديد مي فرمايند،  خواهش مي کنم که من را از نظراتشان بهره مند کنند و سؤالهاي پيشنهادي خود را که در جهت رسيدن به اهداف کار مناسب خواهد بود بيان بفرمايند؛ تا انشاء ا... در اين تحقيق مورد استفاده قرار بگيرد.

 

    پيام هاي ديگران ()