برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

عنوان رساله در حال کار دکترای اينجانب!

عنوان تحقيق به فارسي:

معماري ايران در گذر فرم از صورت به نماد

عنوان تحقيق به انگليسي:

 Iran Architecture in the Changing Process of Form from Morph to Symbol

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٦:۱٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()