برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

بازگشت کالسکه ها به کانادا


 

شدت سرما و ریزش برف در کانادا به حدی افزایش یافته است که کالسکه ها به جای خودروها دوباره وارد خیابان ها و جاده های برخی از شهرهای این کشور شده اند

روزنامه "واشنگتن تایمز" چاپ آمریکا نوشت: کالسکه ها با چرخ هایی که دنده های فلزی دارند، روزانه صدها هزار نفر در کانادا را جا به جا می کنند.

این روزنامه افزود: با توجه به یخ زدگی جاده ها و سرمای شدید، راهی جز استفاده از کالسکه ها باقی نمانده است.

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()