برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

هم انديشی

سينما نشانه‌شناسي مي‌شود

٢٨/١١/١٣٨٥


هم‌انديشي نشانه‌شناسي سينما با همكاري معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر و موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي فرهنگستان هنر، اين هم‌انديشي يك‌شنبه 29 بهمن‌ماه از ساعت 9 تا 18 در سينما تك موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار مي‌شود. مروري بر تاريخچه‌ مطالعات زبان‌شناختي و نشانه‌شناختي سينما، بررسي نشانه، معنايي مذاكره در فيلم كافه تزانزيت از فاجعه تا خلق زيبايي‌شناختي، فرآيند معناسازي در سينماتوگرافي برسون، بررسي نشانه‌شناختي نگاه آينه در فيلم اسرار حروف، پيرنگ، روايت‌شناسي فيلم ليلا و مهمان مامان، نشانه‌شناسي عنوان‌بندي آغاز فيلم، راهكارهاي بيان غياب در رسانه سينما و... از جمله مقالاتي هستند كه در اين هم‌انديشي ارائه مي‌شود.

گفتني است حضور براي علاقمندان در اين هم‌انديشي آزاد است.

http://www.honar.ac.ir/news/showone.asp?id=1499&kind1=175&months=8511
    پيام هاي ديگران ()