برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

تعدادی از تحقيقات من:

 کارهاي پژوهشي :

مقاله " تأثير متقابل فرهنگ و هنر ايران و عثماني " در حال چاپ در نشريه فضا شماره 4

  1. A study on the location of The Site of Rabee Rashidi as compared with location of Castle Rashidi 

    پذيرفته شده براي ارائه در کنفرانس IRCE   دردانشگاه ليدز- لندن ، 13 -12 جولاي 2005 London- England - University of Leeds 

مقاله "شناسايي فرمهاي مقاوم در برابر زلزله، ساخته شده با مصالح سنتي با بررسي گزارش هاي موجود از زلزله هاي اخير ايران"

 مقالة منتخب در  اولين همايش ملي استحکام بخشي ساختمانهاي بنايي غير مسلح و بناهاي تاريخي. شيراز 28 -27 آذر 1384 

مقالة "نگاهي بر مفهوم کانسپت در روند طراحي معماري"

مقاله منتخب و تقدير شده در همايش سراسری کانسپت، تهران 3-2 آذر  1385.

مقاله"نقد و بررسي کارهاي ژان نوول"  در حال چاپ در نقش نو

مقاله " تحقيقي بر موقعيت قرارگيري  قلعه رشيدي نسبت به ربع رشيدي تبريز"  در حال ارائه به مجلات معتبر علمي 

مقاله " بررسي ميدان نقش جهان اصفهان و ميدان سنت پيتر رم از ديدگاه نشانه شناسي، به عنوان 2 نمود معمارانه از شيوه تفكر اسلام و مسيحيت "  

مقاله " تحليل شکلي مقاومت برج مقبره هاي ايراني قرون 3 تا 7 ه.ق در برابر زلزله با نتيجه گيري از زلزله هاي ثبت شده در آن مناطق"

 مقالة "ضرورت فضاي خلوت در خانه از ديدگاه اسلام"

مقاله "مطالعه ای تطبیقی بر مفهوم محرميت و خلوت در معماري مسکن اسلامي و غربي"

مقاله"حضور باغ و نقش منظر سازي و آبرساني در هويت بخشي به  ربع و شهرستان رشيدي با نگاهي بر وقف نامة رشيدي"  (در حال کار و تحقيق )  

مقاله "تحليل تاريخي- شهري محله پاساژ تبريز از دوره ايلخاني(غازان) تا حال حاضر" (در حال آماده سازي براي ارائه به نشريات تخصصي) 

 

 

    پيام هاي ديگران ()