برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

یادی از استادی گرانقدر و فرزانه

روز ۱۹ بهمن چهارمین سالگرد از دست دادن استاد گرانقدر جناب آقای دکتر منوچهر مزینی را گرامی می داریم.

باورکردنی نبود برای  من و دوستانم که ما اخرین گروهی بودیم که با ایشان درس طراحی مجتمع های زیستی را گذراندیم.

    پيام هاي ديگران ()