برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

 

مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

نشاني : تهران ، خيابان ولی عصر ، خيابان نوفل لو شاتو ، خيابان آراكليان ، شماره 6
 نشاني الكترونيكی موسسه      :     academy@irip.ir
نشاني الكترونيكی مسئول سايت   :        admin@irip.ir 
كدپستی :
1133614816                                              
صندوق پستی:
 4155-7166
تلفن موسسه :
66409508، 66419605، 66405445
تلفن مسئول سايت : 66970804
تلفن روابط عمومی : 66965630

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()