برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

خط اسمان تبریز در لیست 7، خط آسمان برتر دنیا قرا گرفت!


http://xl.skyscrapercity.com/?page=banner&do=top100

 

 

    پيام هاي ديگران ()