برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

 

قابل توجه دانشجویان درس بیان معماری ۲

تحویل پروژه: ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه  ۱۹ بهمن

موارد درخواستی شامل:

پلانهای راندو شده بنای مورد نظر (گروهی)

نماها و مقاطع راندو شده بنای مورد نظر(گروهی)

یک تابلوی آب مرکب از پرسپکتیوی از ساختمان 

(برای هر نفر یک تابلوی آب مرکب الزامی است.)

نهایتا تهیه یک آلبوم برای معرفی بنای مورد نظر توسط گروه 

با آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز

    پيام هاي ديگران ()