برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

تلنگر: برخورد قضایی با وبلاگ های توهین کننده

جامعه > قضایی  - ایسنا نوشت:

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: با وبلاگ‌هایی که به افراد توهین می‌کنند و تهمت می‌زنند، برخورد قانونی می‌شود.

مجتبی ملکی اظهارکرد: توهین، اهانت و تهمت به افراد جرم است و چنانچه در وبلاگ‌ها یا دیگر رسانه‌ها چنین مواردی مشاهده شود، در صورت وجود شاکی خصوصی با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

 


ملکی با اشاره به آثار زیان‌بار درج چنین مطالبی در وبلاگ‌ها، گفت: توصیه ما به گردانندگان این وبلاگ ها این است که از انتشار چنین مطالبی پرهیز کنند، اما در صورت انجام چنین عملی با آنها برخورد قانونی می‌شود.

وی لازمه برخورد دستگاه قضایی با این موارد را طرح شکایت از سوی افرادی که مورد تهمت قرار گرفته یا در این وبلاگ ها به آنها توهین شده، عنوان کرد.

ملکی افزود: چنین برخوردهایی از سوی دستگاه قضایی سابقه داشته و احکامی در این خصوص صادر شده است.

 

یاد وبلاگ بعضی ها و بعضی ها و بعضی ها، همین دورو بر خودمان افتادم!!!

چه می شد اگر ما ادمها خیلی راحت شکایت می کردیم و دادگاههای ما سریع به آن رسیدگی می کردند...

اگر قانون سریع و قاطعانه انجام شود، حقوق افراد جامه و آبروی آنها بیشتر حرمت داشته می شود...

 

    پيام هاي ديگران ()